آرشیواختلال وحشت‌زدگی

اختلال وحشت‌زدگی یا Panic Attack
اختلال اضطراباختلالات روان‌شناختی

آشنایی با اختلال وحشت‌زدگی یا Panic Attack

اختلال وحشت‌زدگی یا Panic Attack، اختلال روانی است که نشانه‌هایی همانند حمله‌ی قلبی دارد اما هرگز به مرگ نمی‌انجامد. برخی از مردم احساس می‌کنند دچار حمله‌ی قلبی و سکته شده‌اند...