آرشیوسیاست

روان‌شناسی سیاسی چیست و چه کاربردی دارد؟
همگانی

روان‌شناسی سیاسی چیست و چه کاربردی دارد؟

روانشناسی سیاسی اصطلاحی است که این روزها بیش از پیش به کار برده می‌شود. به ویژه هنگامی که بحث انتخابات، تروریسم یا اعتراض و شورش در کشوری مطرح می‌شود، رسانه‌ها...