آرشیوروان‌شناسی سیاسی

چرا ما دروغ را باور می‌کنیم؟ چرا واقعیت را نمی‌پذیریم؟
همگانی

چرا ما دروغ را باور می‌کنیم؟ چرا واقعیت را نمی‌پذیریم؟

چرا ما دروغ را به سادگی باور می‌کنیم یا در برابر حقیقت و پذیرش آن مقاومت می‌کنیم؟ شاید ساده‌ترین پاسخ این جملهٔ معروف است که می‌گوید: مردم دروغ شیرین را...