آرشیوحل مسئله

مشکلات را در اینترنت و با چت کردن حل نکنید
شیوه‌ی زندگی

مشکلات را در اینترنت و با چت کردن حل نکنید

با پیشرفت فناوری، شیوه‌ی ارتباط و گفت‌و‌گوی مردم دگرگون شد. امروزه مردم حتی کم‌تر از تلفن برای گفت‌و‌گو بهره می‌گیرند چه برسد به این‌که بخواهند با هم به صورت حضوری...