آرشیوسندرم پای بی قرار

سندرم پاهای بی‌قرار(RLS یا Restless Leg Syndrome)
اختلالات خواب - بیداریاختلالات روان‌شناختی

سندرم پاهای بی‌قرار چیست؟ درمان سندرم پای بی قرار

سندرم پای بی‌قرار(Restless Leg Syndrome) یکی از اختلالات عصبی است که حدود ۲ تا ۷ درصد مردم به آن دچار هستند. این بیماری در درازمدت زندگی افراد را دچار مشکلات...