آرشیوآزمون رورشاخ

آزمون‌ روان‌شناسی

آزمون رورشاخ یا آزمون لکه‌ی جوهر

آزمون رورشاخ که با نام تست لکه‌ رورشاخ نیز شناخته می‌شود یکی از آزمون‌های روان‌شناسی است و یک آزمون فرافکن به شمار می‌آید. اگر به عکسی که در این نوشته...