آرشیوSAD

اختلال افسردگی فصلی، SAD یا Seasonal Affective Disorder
اختلال افسردگیاختلالات روان‌شناختی

اختلال افسردگی فصلی یا Seasonal Affective Disorder

با فرا رسیدن زمستان روزها کوتاه‌تر می‌شوند. روزهای برفی و بارانی ما را در خانه زندانی می‌کند و کم‌تر از نور خورشید بهره‌مند می‌شویم. ما در خانه با تلویزیون یا...