آرشیواختلال شخصیت اسکیزوئید

اختلال شخصیت اجتنابی یا Avoidant Personality Disorder
اختلالات روان‌شناختیاختلالات شخصیت

اختلال شخصیت اجتنابی یا دوری‌گزین چیست؟

برخی از مردم دوست دارند با دیگران در تماس باشند اما همیشه نگران این هستند که مورد انتقاد دیگران قرار بگیرند یا مسخره شوند. به همین دلیل با وجود این‌که...