آرشیوسو مصرف مواد

اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد یا Substance-related and addictive disorders
اختلال اعتیاداختلالات روان‌شناختی

اعتیاد یا اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد

واژه‌ی اعتیاد چیزی است که هر کسی درباره‌ی آن می‌داند. به اندازه‌ای درباره‌ی اعتیاد سخن گفته شده که گوش همه‌ی ما از آن پر است. اما نمی‌توانیم اعتیاد را به...