آرشیوخرافات

گرایش به خرافات از دیدگاه روان‌شناسی
همگانی

گرایش به خرافات از دیدگاه روان‌شناسی

خرافات یکی از جذابترین حوزه‌ها برای پژوهش است. با این حال مطالعات کمی در این باره وجود دارد. گرایش به خرافات یا همان باورهای غیر منطقی سر تا سر زندگی...