آرشیوتعرفه

چرا تعرفه جلسه روان‌شناسی سال ۹۹ اعلام نمی‌شود؟
گزارش و اطلاعیه‌ی روان‌شناسی

چرا تعرفه جلسه روان‌شناسی سال ۹۹ اعلام نمی‌شود؟

تعرفه روان‌شناسی سال ۹۹ اعلام شده است؟ این پرسش هر روز از ما در بخش پشتیبانی آنلاین پرسیده می‌شود و پاسخ ما یک نه همراه با شرمندگی است. همان‌گونه که...