آرشیوگتسبی بزرگ

تحلیل روان‌شناسی فیلم گتسبی بزرگ
فیلم روان‌شناسی

تحلیل روان‌شناسی فیلم گتسبی بزرگ

گتسبی بزرگ (The Great Gatsby) فیلمی به نویسندگی و کارگردانی باز لورمن، بر پایهٔ رمانی به همین نام از نویسندهٔ بزرگ اف اسکات فیتزجرالد است. در این فیلم ستاره‌های سینما...