آرشیوپاریدولیا

پاریدولیا یا دیدن عکس امام خمینی در ماه
همگانی

پاریدولیا یا دیدن عکس امام خمینی در ماه

بارها پیش آمده که در سنگ، ماه، ابر و دیگر چیزها تصویر یا چهره‌ی کسی دیده شده است. این پدیده پاریدولیا (Pareidolia) نام دارد. شاید شما هم شنیده باشید که...