آرشیوتنباکو

آشنایی با اختلال مصرف تنباکو - اعتیاد به دخانیات
اختلال اعتیاد

آشنایی با اختلال مصرف تنباکو – اعتیاد به دخانیات

نیکوتین یکی از اعتیادآورترین موادی است که بسیاری از مردم به طور روزمره آن را مصرف می‌نمایند. نیکوتین به صورت سیگار، سیگار برگ، تنباکوی قلیان، تنباکوی جویدنی، پودری، مکیدنی و...