آرشیوویژگی

تفاوت اختلال روانی و ویژگی‌های ناکارآمد چیست؟
اختلالات روان‌شناختی

تفاوت اختلال روانی و ویژگی‌های ناکارآمد چیست؟

مفهوم اختلال روان‌شناختی برای برخی افراد گنگ است. گاهی افراد به خودشان یا دیگران برچسب افسردگی و یا اختلالات شخصیت می‌زنند، در حالی که دچار اختلال روانی نیستند. بارها پیش...