آرشیوفدراسیون جهانی بهداشت روان

روز جهانی پیشگیری از خودکشی (World Suicide Prevention Day)
همگانی

۱۰ سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی

هر سال روز جهانی پیشگیری از خودکشی در ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) برگزار می‌شود. سازمان بهداشت جهانی (WHO) و فدراسیون جهانی سلامت روان (WFMH) این روز را میزبانی می‌نمایند. این...