آرشیوروز جهانی سلامت روان

روز جهانی سلامت روان - Word Mental Health Day
گزارش و اطلاعیه‌ی روان‌شناسی

روز جهانی سلامت روان World Mental Health Day

روز جهانی سلامت روان، هر سال در ۱۰ اکتبر برابر با ۱۸ مهر جشن گرفته می شود. این روز نخستین بار در سال ۱۹۹۲ به دست فدراسیون جهانی بهداشت روان...