گزارش و اطلاعیه‌ی روان‌شناسی

روز جهانی سلامت روان سال ۲۰۱۶

روز جهانی سلامت روان

روز جهانی سلامت روان، هر سال در ۱۰ اکتبر برابر با ۱۸ مهر جشن گرفته می شود. این روز نخستین بار در سال ۱۹۹۲ به دست فدراسیون جهانی بهداشت روان به نام روز جهانی سلامت روان یا روز جهانی بهداشت روان نام‌گذاری شد. هر ساله در این روز همایش‌ها و گردهمایی‌های علمی در سراسر جهان در زمینه‌ی سلامت و بهداشت روان برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این گردهمایی‌ها آموزش و پرورش جهانی در زمینه‌ی سلامت روان، افزایش آگاهی مردم و یافتن راهکارهایی برای بهبود سلامت روان در سطح جهانی است.

روز جهانی سلامت روان سال ۲۰۱۶

این روز در هر سال یک شعار دارد. شعار روز جهانی سلامت روان در سال ۲۰۱۶، «حفظ کرامت انسانی در سلامت روان و کمک‌های اولیه‌ی سلامت روان برای همه» است. فدراسیون جهانی سلامت روان هر ساله گزارش‌هایش را برای آگاهی مردم و پژوهشگران چاپ می‌کند شما می‌توانید این گزارش را به صورت ‌pdf  از سایت ما دریافت کنید. سلامت روان یکی از چالش‌هایی است که نسل امروز بیش از نسل‌های پیشین با کاستی و کمبود آن دست به گریبان است. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که میلیون‌ها انسان به افسردگی، استرس، کمبود اعتماد به نفس، اضطراب و دیگر اختلال‌های روانی دچار هستند. همان‌گونه که انسان به سلامت و بهداشت جسم اهمیت می‌دهد نباید بهداشت و سلامت روان را فراموش کند. بهترین کار این است که به افزایش آگاهی خود در این زمینه بپردازید تا بتوانید به خود و دیگران کمک کنید. سایت آقای روان‌شناس نیز همواره در تلاش است با نوشته‌هایش به افزایش آگاهی مردم و بهبود کیفیت سلامت روان جامعه کمک کند.

نکته: از آن‌جایی که امسال سال کبیسه است ۱۰ اکتبر برابر با ۱۹ مهر است.

دانلود گزارش سال ۲۰۱۶ فدراسیون جهانی بهداشت روان

فدراسیون جهانی سلامت روان

دیدگاه خود را ثبت کنید

سوشیانت زوارزاده
من سوشیانت زوارزاده، آقای روان‌شناس، روانکاو و وب سایکولوژیست هستم.