همدلی به این معنی است که بتوانیم خود را جای دیگران بگذاریم و درکشان کنیم سپس برای بهبود شرایط و حل مشکلاتشان تلاش کنیم یکی از ویژگی‌های یک روان‌شناس خوب همدلی است