انیشتین دانشمند و فیزیکدان برجستهٔ آلمانی بود که نظریهٔ نسبیت به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وی شناخته می‌شود.