آرشیوروان‌شناسی صنعتی و سازمانی

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی یا Industrial and Organizational Psychology
همگانی

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی یا Industrial and Organizational Psychology

هنگامی که با مردم درباره‌ی روان‌شناسی گفت‌و‌گو کنیم بسیاری از آن‌‌ها رشته‌ای را به یاد می‌آورند که در زمینه‌ی درمان اختلالات روانی مانند افسردگی، استرس و اضطراب کاربرد دارد. روان‌شناسی...