پنیک اتک (Panic Attack) یا اختلال وحشت‌زدگی یکی از اختلالات روانی از زیرمجموعهٔ اختلالات اضطرابی است که در آن فرد به دلیل یک رویداد اضطراب‌آور به نشانه‌هایی مانند تپش قلب، تنفس سریع، تعریق، لرزش، تهوع، سرگیجه و ترس دچار می‌شود