اختلال شخصیت مجموعه‌ای نسبتا بادوام از تجارب و رفتارهای فردی است که با انتظارات جامعه و فرهنگ مغایرت دارد و این مغایرت باعث بروز رنج و نابسامانی در زمینه‌های گوناگون زندگی انسان می‌گردد.

اختلال شخصیت چیست؟ آشنایی با اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت چیست؟ آشنایی با اختلالات شخصیت

شخصیت چیست؟ اختلال شخصیت چیست؟ آیا همه‌ی انسان‌ها شخصیت دارند؟ چرا برخی آدم‌ها را باشخصیت یا بی‌شخصیت می‌نامیم؟ شاید این پرسش‌ها برای ش...

ادامه مطلب