اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت وسواسی اجباری - Obsessive Compulsive Personality Disorder
اختلالات روان‌شناختیاختلالات شخصیت

اختلال شخصیت وسواسی اجباری یا OCPD

اختلال شخصیت وسواسی اجباری شاید برای کسانی که با آن آشنایی ندارند خوب هم به نظر برسد. برخی از مردم زمانی که با آدم‌های بسیار دقیق و منظم برخورد می‌کنند...
اختلال شخصیت پارانوئید یا Paranoid personality disorder
اختلالات روان‌شناختیاختلالات شخصیت

اختلال شخصیت پارانوئید یا Paranoid personality disorder

هر کسی ممکن است نسبت به برخی از افراد دچار بدبینی یا بی‌اعتمادی شود. این بی‌اعتمادی در نتیجه‌ی رفتارهایی که از دیگران دیده‌ایم شکل می‌گیرد. این رفتارها برای ما آزاردهنده...
1 2
صفحه 1از2