اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت وسواسی اجباری - Obsessive Compulsive Personality Disorder
اختلالات روان‌شناختیاختلالات شخصیت

اختلال شخصیت وسواسی اجباری یا OCPD

اختلال شخصیت وسواسی اجباری شاید برای کسانی که با آن آشنایی ندارند خوب هم به نظر برسد. برخی از مردم زمانی که با آدم‌های بسیار دقیق و منظم برخورد می‌کنند...
اختلال شخصیت خودشیفته، اختلال خودشیفتگی یا نارسیستیک (Narcissistic Personality Disorder)
اختلالات روان‌شناختیاختلالات شخصیت

اختلال شخصیت خودشیفته، خودشیفتگی یا نارسیستیک

اختلال خودشیفتگی (اختلال شخصیت خودشیفته) یکی از اختلالات شخصیت همه‌گیر در جهان است که با نام اختلال شخصیت نارسیستیک هم شناخته می‌شود. نام این اختلال شخصیت از یک داستان یونانی...
1 2
صفحه 1از2