آرشیوآزار جنسی

جمله‌های سمی که نباید به قربانی آزار جنسی و تجاوز گفته شود
همگانی

چه جمله‌هایی را نباید به قربانی آزار جنسی و تجاوز گفت؟

تاکنون به این فکر کرده‌اید که چه جمله‌هایی را نباید به قربانی آزار جنسی و تجاوز گفت؟ همیشه بر این باور بودم که جمله‌های ما می‌توانند کشنده یا شفابخش باشند....