سیگار یکی از دخانیات اعتیادآور است که در سراسر جهان مصرف می‌شود و به عنوان یکی از عوامل سرطان شناخته می‌شود