اختلال اعتیاد: سو مصرف مواد، اعتیاد به مواد، اعتیاد به الکل، اعتیاد به قمار، اعتیاد به سیگار، اعتیاد به دخانیات؛ درمان اعتیاد و ترک اعتیاد

اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد یا Substance-related and addictive disorders

اعتیاد یا اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد

واژه‌ی اعتیاد چیزی است که هر کسی درباره‌ی آن می‌داند. به اندازه‌ای درباره‌ی اعتیاد سخن گفته شده که گوش همه‌ی ما از آن پر است. اما نمی‌ت...

ادامه مطلب