آرشیواعتیاد به موبایل

معرفی اپلیکیشن برای کاهش اعتیاد به موبایل
اختلال اعتیادروان‌شناسی سایبری

معرفی اپلیکیشن برای کاهش اعتیاد به موبایل

متأسفانه اعتیاد به موبایل به اندازهٔ اعتیاد به مواد مخدر جدی گرفته نمی‌شود. ده سال پیش هنگامی که سوار بر مترو می‌شدیم برخی از افراد را در حال خواندن کتاب...