خودشیفته به کسی گفته می‌شود که دربارهٔ توانایی‌ها و موفقیت‌های خود بیش از اندازه اغراق می‌کند و دست به تحقیر دیگرانی می‌زند این حالت می‌تواند باعث بروز اختلال شخصیت خودشیفته نیز شود

اختلال شخصیت خودشیفته، اختلال خودشیفتگی یا نارسیستیک (Narcissistic Personality Disorder)

اختلال شخصیت خودشیفته، خودشیفتگی یا نارسیستیک

اختلال خودشیفتگی (اختلال شخصیت خودشیفته) یکی از اختلالات شخصیت همه‌گیر در جهان است که با نام اختلال شخصیت نارسیستیک هم شناخته می‌شود. ن...

ادامه مطلب