طیف اسکیزوفرنی (شیزوفرنی) که با نام روان‌گسیختگی هم شناخته می‌شود شاخه‌ای از اختلالات روانی است که در آن ارتباط فرد با واقعیت قطع می‌شود و توهم و هذیان را تجربه می‌نماید

اسکیزوفرنی چیست و درمان اسکیزوفرنی چگونه انجام می‌شود؟

اسکیزوفرنی چیست و درمان اسکیزوفرنی چگونه انجام می‌شود؟

اسکیزوفرنی یا روان‌گسیختگی یکی از اختلالات روان‌شناختی است که کم‌تر در جوامع دیده می‌شود اما نسبت به دیگر اختلالا...

ادامه مطلب