آرشیواختلال روانی

اختلال وحشت‌زدگی یا Panic Attack
اختلال اضطراباختلالات روان‌شناختی

آشنایی با اختلال وحشت‌زدگی یا Panic Attack

اختلال وحشت‌زدگی یا Panic Attack، اختلال روانی است که نشانه‌هایی همانند حمله‌ی قلبی دارد اما هرگز به مرگ نمی‌انجامد. برخی از مردم احساس می‌کنند دچار حمله‌ی قلبی و سکته شده‌اند...
تعریف روانکاوی؛ روانکاوی چیست؟
روانکاوی

تعریف روانکاوی؛ روانکاوی چیست؟

هنگامی که مردم دنبال تعریف روان‌کاوی هستند یا می‌پرسند روانکاوی چیست؛ بیش‌تر به دنبال این هستند که درباره‌ی شیوه‌ی روان‌درمانی در روانکاوی بدانند اما روان‌کاوی تنها یک رویکرد برای روان‌درمانی...
1 2 3 4 5
صفحه 3از5