آنفولانزا گونه‌ای از عفونت ویروسی است که به دستگاه تنفسی از جمله شش‌ها، گلو و بینی حمله می‌کند. برخیی از انواع این بیماری کشنده هستند.