اختلالات خورد و خوراک

حقایقی درباره‌ی پرخوری عصبی که نمی‌دانید
اختلالات خورد و خوراکاختلالات روان‌شناختی

حقایقی درباره‌ی پرخوری عصبی که نمی‌دانید

پرخوری عصبی یکی از انواع اختلالات خورد و خوراک است که باید جدی گرفته شود پیش‌تر با بینج ایتینگ و بولیمیا نروزا به عنوان گونه‌هایی از پرخوری عصبی آشنا شدیم....
بولیمیا نروزا (Bulimia Nervosa) یا پرخوری عصبی همراه با جلوگیری چیست؟
اختلالات خورد و خوراکاختلالات روان‌شناختی

اختلال بولیمیا نروزا (Bulimia Nervosa) یا پرخوری عصبی همراه با جلوگیری

شاید شما هم کسانی را دیده باشید که پرخوری می‌کنند و می‌گویند نمی‌توانند از غذا خوردن خودداری کنند اما از چاق شدن هم می‌ترسند. آن‌ها پس از آن‌که حجم بالایی...