روانکاوی یکی از شاخه‌های روان‌شناسی است که زیگموند فروید آن را بینیان نهاد. در این بخش می‌توانید نوشته‌های گوناگون دربارهٔ اصول روانکاوی و درمان بر پایهٔ این رویکرد را بخوانید