اختلالات عصبی رشدی اختلالاتی هستند که به دلیل مشکلات جدی در سیستم عصبی و مغز انسان به وجود می‌آیند و شامل ۶ گروه اصلی می‌شوند که هر کدام چند زیرشاخه دارند: اختلال یادگیری خاص، اختلال کم‌توجهی / بیش فعالی، اختلالات ارتباطی، ناتوانی ذهنی، طیف اتیسم و اختلالات حرکتی