لانگ دیستنس ریلیشن شیپ یا رابطه از راه دور، رابطه‌ای عاشقانه است که در آن دو نفر از نظر فیزیکی نزدیک هم نیستند این رابطه می‌تواند به صورت اینترنتی هم باشد روابط لانگ دیستنس ریلیشن شیپ می‌توانند موفق یا ناموفق باشند