‌سعید فرد

‌سعید فرد

سعید فرد هستم، محقق، کوچ و مدرس کارگاه‌‌های موفقیت