روانشناسی تحلیلی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که کارل یونگ آن را بنیان نهاد