آزاده نامداری تهیه کننده و مجری صدا و سیما و نیز یک روان‌شناس بود. او یکی از پرحاشیه‌ترین مجریان تلویزیون به شمار می‌رفت که در پایان با خودکشی به زندگی خویش پایان داد