اختلال دوقطبی (بایپولار) که با نام افسردگی – شیدایی نیز شناخته می‌شود یکی از اختلالات خلقی است که درمان آن نیاز به روان‌درمانی و دارو درمانی دارد.

۳۰ مارس روز جهانی اختلال دوقطبی و زادروز ون‌گوگ

۳۰ مارس روز جهانی اختلال دوقطبی و زادروز ون‌گوگ گرامی باد

روز جهانی اختلال دو قطبی (World Bipolar Day) هر ساله در ۳۰ مارس برابر با ۱۰ فروردین گرامی داشته می‌شود. نام‌گذاری ۳۰ مارس برای روز جهان...

ادامه مطلب