روانشناسی بالیتی یکی از رشته‌های روانشناسی است که به درمان اختلالات روانی به روش روان‌درمانی می‌پردازد رشته روانشناسی بالینی پرهوادارترین رشته روان‌شناسی در ایران است

انتقال رشته روان‌شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت

انتقال رشته روان‌شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت

انتقال رشته‌ی روان‌شناسی بالینی و سلامت از وزارت علوم به وزارت بهداشت، کشمکشی است که سال‌ها میان دو وزارت‌ دولت در جریان است. وزارت بهد...

ادامه مطلب