اختلال سلوک یکی از اختلالات اخلال‌گرانه و تکانه‌ای است که در کودکان و نوجوانان بروز پیدا می‌کند و اگر درمان نشود ممکن است در آینده تبدیل به اختلال شخصیت ضد اجتماعی گردد