آرشیوهشیار

ساختار ذهن انسان از دیدگاه فروید: هشیار و ناهشیار (خودآگاه و ناخودآگاه)
روانکاوی

ساختار ذهن انسان از دیدگاه فروید، هشیار و ناهشیار

زیگموند فروید بنیان‌گذار روانکاوی، سال‌ها در زمینه‌ی شناخت شخصیت انسان پژوهش کرد و دیدگاه‌هایی شگرف را از خود به جای گذاشت. دیدگاه فروید پیرامون ساختار ذهنی انسان بسیار برجسته است....