آرشیوگریه

آیا گریه کردن خوب است؟
همگانی

گریه کردن خوب است یا بد؟ بررسی اثرات گریه از دیدگاه روان‌شناختی

گریه کردن نخستین واکنش طبیعی رفتاری و یکی از فرآیندهای احساسی انسان است. هنگامی که کودک زاییده می‌شود با گریستن سلامتی و زنده بودن خود را نشان می‌دهد. نوزاد با...