دمانس یا زوال عقل یکی از بیماری‌های مزمن و پیش‌رونده است که فرد در آن دچار اختلال در عملکرد شناختی می‌شود. گاهی دمانس بر حافظه، تفکر، جهت‌گیری، درک مطلب، محاسبه، ظرفیت یادگیری، تکلم و قضاوت افراد تأثیر می‌گذارد.

تاثیر آلودگی هوا بر اعصاب و روان - تاثیر روانی آلودگی هوا

تاثیر روانی آلودگی هوا – تاثیر آلودگی هوا بر اعصاب و روان

آلودگی هوا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زندگی شهری امروز است. تاثیر آلودگی هوا بر جسم انسان سال‌هاست که روشن شده است. اما برخی از مردم درب...

ادامه مطلب