خشونت خانگی به معنای رفتارهای پرخاشگرانه، خشونت‌آمیز و آزاردهنده نسبت به یک یا چند تن از اعضای خانواده است. خشونت خانگی مختص زنان نیست و در مورد مردان نیز پیش می‌آید.