آرشیوخود

ساختار شخصیت از دیدگاه فروید:  نهاد (Id)، خود (Ego) و فراخود (Super-ego)
روانکاوی

ساختار شخصیت از دیدگاه فروید: نهاد، خود، فراخود

دیدگاه فروید درباره‌ی ساختار شخصیت که با نهاد، خود و فراخود شناخته می‌شود یکی از ارزشمندترین دستاوردهای زیگموند فروید در زمینه‌ی روانکاوی است که به پیشرفت دانش روان‌شناسی پیرامون شخصیت‌شناسی...