هوش هیجانی، احساسی یا هوش عاطفی یکی دیگر از گونه‌های هوش است