کنکور آزمونی است که افراد برای گرفتن پذیرش در دانشگاه در آن شرکت می‌کنند و در صورت قبولی می‌توانند در رشته دلخواه و دانشگاه درس بخوانند. کنکور روانشناسی یکی از مواردی است که در این بخش دربارهٔ آن سخن گفته می‌شود