مدرسه‌هراسی، ترس از مدرسه یا فوبیای مدرسه یکی از نمونه‌های فوبیا است که در آن کودک به طور بیمارگونه از رفتن به مدرسه می‌ترسد و تمایل به حضور نداشتن در مدرسه دارد

ترس از مدرسه یا فوبیای مدرسه

راهکارهای برخورد با ترس از مدرسه یا فوبیای مدرسه

ترس از مدرسه، مدرسه هراسی یا فوبیای مدرسه چیزهایی است که برخی از پدر و مادران هنگامی که کودکشان را برای نخسیتن بار به مدرسه می‌فرستند ب...

ادامه مطلب